"Булярд корабостроителна индустрия" АД
Корабостроително предприятие
Прочети повече
Проектира, конструира, произвежда и ремонтира

кораби до 100 000 тона дедуейт
Прочети повече
Интегрирани производствени мощности и човешки ресурси
Гъвкавост и изготвяне на оптимален график
Пълна мощност в отговор на очакванията на Клиента
Повишено внимание при всяка маневра
За нас
Булярд корабостроителна индустрия АД е най - голямото предприятие за корабостроене и кораборемонт в България съдейки по обема на производството и размерите на корабите, които са построени или ремонтирани, използваните технологии и организацията на производството.
Прочети повече
Дейности
По настоящем, основните дейности в Булярд корабостроителна индустрия АД са кораборемонт, корабостроене и изграждане на стоманени конструкции. Тези дейности вървят ръка за ръка и поради тази причина, корабостроителницата работи за разширяване във всички посоки
Прочети повече
Докови камери
ГОЛЯМА докова камера
"Булярд корабостроителна индустрия" АД разполага с голяма докова камера с размери: Д-240м, Ш-40м, дълбочина-7м.
Прочети повече
Докови камери
МАЛКА докова камера
Малката докова камера в "Булярд корабостроителна индустрия" АД е с размери: Д-190м, Ш-28м, Дълбочина-6м.
Прочети повече
110 ГОДИНИ
ИСТОРИЯ
466 ИЗПЪЛНЕНИ
ПРОЕКТА
300 СЛУЖИТЕЛИ

 
36 НАЦИОНАЛНИ
ПАРТНЬОРИ

Основната дейност на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД в миналото, а и днес, е строителството на търговски кораби в съответствие с най-високите стандарти при строителството на различни типове кораби.


Прочети повече

Кораборемонтът е втората основна дейност на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД. Производствените мощности позволяват да се извършват текущи и класови ремонти.


Прочети повече

Основна дейност на проектантския екип на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е разработването на работна документация по всички специалности на базата на технически проект, предоставен от външни клиенти.


Прочети повече
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД