Ремонт и преустройство
Кораборемонтът е втората основна дейност на „Булярд Корабостроителна Индустрия” EАД. Производствените мощности позволяват да се извършват текущи и класови ремонти.

Заводът предлага следните услуги в областта на кораборемонта:
  • Корпусна работа – подмяна и ремонт на обшивка, прегради, танкове и др.
  • Бластиране – до SA 2.5, SW, HPFWJ /300 bar/ и боядисване на корпус, палуби, товарни хамбари, танкове и др.
  • Винто-рулева група – преглед и ремонт.
  • Основен ремонт на корабни главни и спомагателни двигатели, парни котли, турбо-компресорни агрегати, помпи, топлообменници и др.
  • Подмяна и ремонт на тръбопроводи и арматура (задбордна, парна и т.н.)
  • Ремонт на електрическо и хидравлично оборудване, ел.мотори и генератори.
  • Тестване и сертифициране на палубни механизми, противопожарни системи и спасителни средства.
  • Ултразвуково замерване на дебелини.

Ние предлагаме на нашите клиенти:
  • Безопасни условия, високо качество, експедитивност и ефективност, съотнесена с цената при извършване на кораборемонта;
  • Посрещане на изискванията на Клиентите и класификационните организации.
 

„Булярд Корабостроителна Индустрия” EАД поддържа отлични взаимоотношения с повечето представители на водещи производители на главни двигатели, турбини, дизел генератори, сепаратори и спомагателните механизми като Wartsila, B&W, ABB, Alfa Laval, Mitsubishi.

„Булярд Корабостроителна Индустрия” EАД прави освидетелстване на всички видове товарни кранове и издава сертификати като притежава оторизация от водещите фирми в тази област.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД