Бластиране и боядисване
В „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД подготовката на всички повърхности и полагането на бояджийското покритие се извършва от висококвалифицирани специалисти и в съответствие със спецификациите на производителите на боите, преди полагането на покритията и по време на бояджийските процеси.
Целта ни е да постигнем изискванията на клиентите си и да предоставим висококачествени услуги при спазване на най-добрите производствени практики.
 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД