СЪОРЪЖЕНИЯ

Инфраструктура1. Склад за листов материал

2. Склад за профилен материал

3. Конвейр за изправяне, бластиране и грундиране на листов и профилен материал

4. Дистанционно управляема платформа за разнасяне и подаване на листов и профилен материал в корпусообработващия цех

5. Комплексно механизирана поточна линия за обработване на плоски секции

6. Корпусообработващ цех

7. Сборъчно – заваръчен участък за изработване на плоски и обемни секции

8. Сборъчно – заваръчен участък за изработване на и обемни секции от краищата на кораба

9. Сборъчно – заваръчен участък за изработване на звена

10. Зони за складиране на готови секции за голяма докова камера

11. Зони за складиране на готови секции за малка докова камера

12. 80 – тонен кран

13. 15 – тонен кран

14. Пространство за формиране на корабни блокове с тегло до 750 тона

15. Пространство за формиране на корабни блокове с тегло до 450 тона

16. 800 – тонен кран

17. 500 – тонен кран

18. Голям строителен док №1

19. Малък строителен док №2

20. Достроечни цехове

21. Тръбообработващ цех

22. Цех за горещо поцинковане

23. Достроечен кей за кораби до 50 000 тона

24. Достроечен кей за кораби до 100 000 тона

25. Машиностроителен цех

26. Цех за ремонт на технологическо оборудване
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД