Сертификати

Булярд корабостроителна индустрия ЕАД

притежава следните квалификации: 

 
  • Одобрени заваръчни процедури за заваряване на стомани кат. А32 ÷ ЕH36 и дебелина на материала от 3 ÷ 60 mm;
  • Сертифицирани заварчици за различни методи на заваряване (111, 121, 135, 136, 141), във всички позиции на заваряване;
  • Неразрушаващ контрол (ултразвукова, магнитна и капилярна дефектоскопия) на заварени шевове, корпусни конструкции и материали;
  • Огъване на ламарини в две направления, съобразно заден профил и дебелина от 7 до ÷ 40 mm;
  • Огъване на “HP”; “L”; “T” профили;
  • Пасивиране на листи ламарина с max широчина 3 m.

 
  
 

 

 

 

   

Certificate of Firm Conformity

 Constructions of Ships (Hull Structure)
 This certificate is valid until
2023-01-16
Russian Maritime Register of Shipping

ISO 9001:2015

Ship design, repair and shipbuilding
This Certificate is valid until
2024-09-15

Bureau Veritas

ISO 9001:2015

Проектиране на плавателни съдове, кораборемонт и корабостроене
Сертификата
е валиден до 
2024-09-15

Bureau Veritas
 
 
 

AQAP 2110 ENG

Shipbuilding,Ship-Repair and
Conversion of Merchant and
Special-Purpose Ships
of DWT up to 100 000 t.
Production,Assembly,
Repair and Non-Destructive Control
of Pipeline ,Metal and Ship
Hull Structures. Repair and
Assembly of Marine Equipment
and General/Special
Purpose Systems.
This Certificate is valid until
2022-10-21
Republic of Bulgfaria
Ministry of Defence

AQAP 2110 BG

Корабостроене ,кораборемонт и
преустройство на кораби с търговско и
специално предназначение с
DWT до 100 000t. Производство и монтаж
, ремонт и безразрушителен контрол
на тръбопроводи, метални и
корабни корпусни конструкции. Ремонт и монтаж на корабни машини и
системи с общо и специално предназначение.
Сертификата е валиден до
2022-10-21
Република България 
Министерство на отбраната 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД