Сертификати

Булярд корабостроителна индустрия АД

притежава следните квалификации: 

 
  • Одобрени заваръчни процедури за заваряване на стомани кат. А32 ÷ ЕH36 и дебелина на материала от 3 ÷ 60 mm;
  • Сертифицирани заварчици за различни методи на заваряване (111, 121, 135, 136, 141), във всички позиции на заваряване;
  • Неразрушаващ контрол (ултразвукова, магнитна и капилярна дефектоскопия) на заварени шевове, корпусни конструкции и материали;
  • Огъване на ламарини в две направления, съобразно заден профил и дебелина от 7 до ÷ 40 mm;
  • Огъване на “HP”; “L”; “T” профили;
  • Пасивиране на листи ламарина с max широчина 3 m.

 
  
 

 

 

Welding Workshop Approval Certificate

Aplication Hull Structures,
Hull Equipment
This Certificate is valid until
2020-11-21
DNV GL

 

Recognition Certificate of Testing Laboratory

Technically competent under the requiremens
This Certificate is valid until
2021-06-17

Russian Maritime Register of Shipping

Certificate of Firm Conformity

Conversion,modernization and repair of items of technical supervision
Maintenance and repair of electrical and automation equipment
This Certificate is valid until
2021-04-22

Russian Maritime Register of Shipping

 
 
 

Certificate of Firm Conformity

 Constructions of Ships (Hull Structure)
 This certificate is valid until
2023-01-16
Russian Maritime Register of Shipping

ISO 9001:2015

Ship design, repair and shipbuilding
This Certificate is valid until
2021-09-15

Bureau Veritas

ISO 9001:2015

Проектиране на плавателни съдове, кораборемонт и корабостроене
Сертификата
е валиден до 
2021-09-15

Bureau Veritas
 
 
 

AQAP 2110 ENG

Shipbuilding,Ship-Repair and
Conversion of Merchant and
Special-Purpose Ships
of DWT up to 100 000 t.
Production,Assembly,
Repair and Non-Destructive Control
of Pipeline ,Metal and Ship
Hull Structures. Repair and
Assembly of Marine Equipment
and General/Special
Purpose Systems.
This Certificate is valid until
2020-08-14

Republic of Bulgfaria
Ministry of Defence

AQAP 2110 BG

Корабостроене ,кораборемонт и
преустройство на кораби с търговско и
специално предназначение с
DWT до 100 000t. Производство и монтаж
, ремонт и безразрушителен контрол
на тръбопроводи, метални и
корабни корпусни конструкции. Ремонт и монтаж на корабни машини и
системи с общо и специално предназначение.
Сертификата е валиден до
2020-08-14
Република България 
Министерство на отбраната 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД