Здравословни и безопасни условия на труд
 

 

 Ръководството на „Булярд корабостроителна индустрия“ АД е поело ангажимента да
осигурим най-добри и безопасни условия на труд на всички свои работници и служители, клиенти,
подизпълнители, доставчици и всички останали, които имат отношение към дейността на Дружеството.
Ние изискваме да се прилага принципа „нулеви злополуки“ и уважение към опазването на околната
среда от всички наши работници и служители, и партньори.
   Здравето и безопасността на нашите служители са едни от най-важните ни цели и отговорности.
Установени са безопасни оперативни процедури, които да могат да покрият всички
законоустановени изисквания и „най-добрите практики” в рамките на цялата индустрия.
    Ръководството поощрява служителите в заемането на про-активна позиция за поддържане
на безопасна и здравословна работна среда.
    Здравето и безопасността на нашите служители са едни от най-важните ни цели и отговорности.
Установени са безопасни оперативни процедури, които да могат да покрият всички
законоустановени изисквания и „най-добрите практики” в рамките на цялата индустрия.
    Ръководството поощрява служителите в заемането на про-активна позиция за поддържане на
безопасна и здравословна работна среда.

   Ние участваме активно, заедно с всички наши клиенти и партньори, в установяването
и развитието на високи стандарти в индустрията. Затова се ангажираме да подкрепяме
всички процедури по безопасност и обучение за поддържането на здравословна,
безопасна и надеждна работа. Опазване здравето и безопасността ще бъде винаги
равно по важност заедно с другите работни цели на компанията.

 

Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД