Здравословни и безопасни условия на труд
 

   Ръководството на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД е поело ангажимента да осигурим най-добри и безопасни условия на труд на всички свои работници и служители, клиенти, подизпълнители, доставчици и всички останали, които имат отношение към дейността на Дружеството. Ние изискваме да се прилага принципа „нулеви злополуки“ и уважение към опазването на околната среда от всички наши работници и служители, и партньори.  Здравето и безопасността на нашите служители са едни от най-важните ни цели и отговорности.
Установени са безопасни оперативни процедури, които да могат да покрият всички законоустановени изисквания и „най-добрите практики” в рамките на цялата индустрия.  Ръководството поощрява служителите в заемането на про-активна позиция за поддържане
на безопасна и здравословна работна среда. Здравето и безопасността на нашите служители са едни от най-важните ни цели и отговорности. Установени са безопасни оперативни процедури, които да могат да покрият всички законоустановени изисквания и „най-добрите практики” в рамките на цялата индустрия. Ръководството поощрява служителите в заемането на про-активна позиция за поддържане на безопасна и здравословна работна среда.

   Ние участваме активно, заедно с всички наши клиенти и партньори, в установяването и развитието на високи стандарти в индустрията. Затова се ангажираме да подкрепяме всички процедури по безопасност и обучение за поддържането на здравословна,
безопасна и надеждна работа. Опазване здравето и безопасността ще бъде винаги равно по важност заедно с другите работни цели на компанията.


 


 

 

Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД