Управление
“Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е частно акционерно дружество регистрирано и съществуващо съгласно Търговски Закон на Република България, основано на 26.03.2004 г. след решение на Варненския съд.

Компанията се управлява от Съвет на директорите, в състав:

Пламен Добрев Димитров
Сашо Миланов Добрев
Георги Арабаджиев
Пламен Димитров
Председател на Съвета на Директорите

 
Завършил Математическата Гимназия във Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, със специалност „Корабоводене“, както и „Право“ в ТУ Варна. Началото на професионалния си път започва като помощник капитан на различни кораби в Параходство „БМФ“ и „Зодиак Шипинг“. В сферата на шипинга е от 20 години, преминавайки през различни позиции в менажирането на кораби, като последните 10 от тях на ръководни позиции. От 2008 до 2011 е в Параходство „БМФ“ като флийт мениджър. От Януари 2012 е част от екипа на „Индустриален Холдинг България“. В началото като Заместник Директор експлоатация на „ИХБ Шипинг Ко“ ЕАД, а от 2014 и към момента е Изпълнителен Директор. 
През декември 2017, е избран за Председател на Съвета на Директорите на "Булярд корабостроителна индустрия" АД.
Владее английски и руски език.
 

 

Сашо Добрев

Изпълнителен Директор

 
Сашо Добрев е завършил математическа гимназия, гр. Варна през 1980, след което продължава с висшето си образование във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ със специалност „Корабни машини и механизми“, където завършва през 1985 година. От 1985 до 2008 година натрупва плавателен стаж по кораби на БМФ, "АЛФА ТРАНСПОРТ" и СО“ МАТ“, след което започва работа като Суперинтендант в БМФ и работи там до 2012. Г-н Добрев е част от екипа на "Индустриален холдинг България" от 2012 година, започвайки работа като Суперинтендант в "ИХБ Шипинг". Още на следващата година е повишен в Технически Директор на фирмата и изпълнява тази длъжност до началото на 2018-та, след като поема поста на Изпълнителен Директор на "Булярд корабостроителна индустрия" АД.
 


Георги Арабаджиев
Търговски Директор


Георги Арабаджиев е завършил специалност "Технология на кораборемонта" във ВВМУ - гр. Варна. Натрупал е ценен опит в областта на кораборемонтните дейности на кораби за насипни и общи товари, химикаловози и танкери. До началото на 2017, в Булярд заема позиция Организатор "Кораборемонт", касаеща управлението на кораборемонтни дейности в корабостроителницата и оценяването на обема работа. След това заминава за Карибите и по-точно Бахамските острови, където заема същата позиция в Grand Bahama Shipyard до Юни 2018. С връщането си в България е назначен за Търговски Директор и към момента изпълнява тази длъжност в Булярд. 
Владее английски и руски език.


 


Ръководен екип

 
Алеко Ангелов
Технически директор


Алеко Ангелов е инженер Корабни енергетични машини и механизми, завършил е ТУ, Варна. Натрупал е значителен опит в бившата Варненска корабостроителница като е заемал различни ключови и ръководни позиции в йерархията на корабостроителницата, включително и Технически директор. Работил е и в чужбина като технически ръководител. В момента г-н Ангелов ръководи Технически отдел.
Ползва руски и английски език.Данаил Станчев
Производствен директор

Завършил Технически университет – гр. Варна със специалност „Корабостроене“ през 1998 г.
Има 15 години стаж и опит в кораборемонтните дейности. Началото на професионалния си път започва като инспектор по качеството във Варненската корабостроителница. В периода от 2000 до 2005 година работи, като организатор производство в КРЗ „Одесос“ – Варна. От 2005 до 2009 година е бил представител на Класификационната организация Germanischer Lloyd. През 2009 е работил в „Булярд КИ“ АД, като директор корпусно производство. В периода от март 2014 до юни 2019 е бил проектен и технически ръководител в МТГ Делфин – Варна.
В момента изпълнява длъжността Производствен Директор в „Булярд КИ“ АД.
Владее английски език.


Структура на управление
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД