Управление
"Булярд Корабостроителна Индустрия" ЕАД е частно акционерно дружество регистрирано и съществуващо съгласно Търговски Закон на Република България,
основано на 26.03.2004 г. след решение на Варненския съд.

Компанията се управлява от Съвет на директорите, в състав:

Пламен Добрев Димитров
Сашо Миланов Добрев
Галина Петрова ДеневаПламен Димитров
Председател на Съвета на Директорите

 
Завършил Математическата Гимназия във Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", със специалност "Корабоводене", както и "Право" в ТУ Варна.
Началото на професионалния си път започва, като помощник капитан на различни кораби в Параходство "БМФ" и "Зодиак Шипинг".
В сферата на шипинга е от 20 години, преминавайки през различни позиции в менажирането на кораби, като последните 10 от тях на ръководни позиции.
В периода 2008 до 2011 работи, като 
флийт мениджър в Параходство "БМФ" .

От Януари 2012 е част от екипа на "Индустриален Холдинг България". В началото, като Заместник Директор експлоатация на "ИХБ Шипинг Ко" ЕАД,
а от 2014 и към момента е Изпълнителен Директор.

През декември 2017, е избран за Председател на Съвета на Директорите на "Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД.
Владее английски и руски език.
 
 

Сашо Добрев

Изпълнителен Директор

 
Сашо Добрев е завършил математическа гимназия, гр. Варна през 1980, след което продължава с висшето си образование във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" 
със специалност "Корабни машини и механизми", където завършва през 1985 година
.

От 1985 до 2008 година натрупва плавателен стаж по кораби на Параходство "БМФ", "АЛФА ТРАНСПОРТ" и СО "МАТ", след което започва работа,
като Суперинтендант в Параходство "БМФ" и работи там до 2012.

Г-н Добрев е част от екипа на "Индустриален холдинг България" от 2012 година, започвайки работа като Суперинтендант в "ИХБ Шипинг Ко" ЕАД.
Още на следващата година е повишен в Технически Директор на фирмата и изпълнява тази длъжност до началото на 2018-та,
след като поема поста на Изпълнителен Дир
ектор на "Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД.
 
Галина Денева
Член на Управителния Съвет

Тя е магистър по „Икономика и управление на индустрията“ към Университета за национално и световно стопанство, където е била преподавател повече от 10 г.

През 2002 г. г-жа Денева се присъединява към Групата в едно от дъщерните дружества. През 2004 г. тя става част от екипа на самия Холдинг, а от 2007 г.
заема длъжността директор „Вътрешен контрол“ като структурира, създава процедури и организира дейността по контрол на финансовите и оперативните дейности на дъщерните дружества.

От 2014 г. г-жа Денева е главен групов финансов директор, която позиция заема и по настоящем. Има богат опит в сферата на финансите и корпоративното управление.


Ръководен екип

 
Калоян Гунчев
Търговски директор

 
Калоян Гунчев завършва гимназия с профил математика. Продължава образованието си във Висшето Военно Морско Училище „Никола Й. Вапцаров”
със специалност „Навигация” и завършва през 2007г.
 
Кариерата му на море преминава през всички нива на навигационния офицер до капитан. Започвайки като помощник капитан в Параходство "БМФ" и "ИХБ Шипинг Ко" ЕАД.
​ През последните години е заемал длъжността К.Д.П. в “Олдендорф Кериърс”.
 
За периода от 2012 г. до 2015 г. работи като технолог търговска експлоатация на корабите в "ИХБ Шипинг Ко" ЕАД.
 
От Юли 2021 г. заема длъжността Търговски Директор в „Булярд Корабостроителна индустрия“ ЕАД.
 
Владее английски и руски език.


Димитър Петров
Производствен директор

Димитър Петров е завършил Електротехникум - гр. Варна през 1983 година и продължава с висше образование във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ 
със специалност „Корабни машини и механизми“
, където завършва през 1988 година.
 
В периода от 1988 до 2007 година започва професионалната си кариера, като минава през всички степени до главен механик, включително, в Параходство „БМФ“.
От 2007 до 2017 година е последователно Суперинтендант и Суперинтендант кораборемонт в Параходство „БМФ“.
В периода 2017 до Януари 2021 е технически мениджър в Параходство „БМФ“.
 
От Февруари 2021 поема поста на Производствен Директор в „Булярд Корабостроителна индустрия“ ЕАД.

Иван Карчев
Технически директор
 
Завършил Професионално училище по корабостроене в Бургас.
През 1985 завършва Висшето Военно Морско Училище "Н. Й. Вапцаров" със специалност "Корабни машини и механизми".

Началото на професионалния си път започва през 1985 година, като механик в Параходство "БМФ". Продължава в Параходството до главен механик и Началник ИТ отдел.
През 2007 година е назначен за главен инженер на Параходство БМФ.

От Май 2021 поема поста на Технически Директор в „Булярд Корабостроителна индустрия“ ЕАД.
Владее английски и руски език.Структура на управление
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД