История
Корабостроителният завод във Варна е символ на традиция, качество и сигурност на произвежданата от нея продукция. 
 
Основите на предприятието са положени през 1907 год. Днес е най-голямото предприятие за корабостроене в България, както по тонаж на произвежданата продукция, така и по големина на строените кораби, технология и организация на производството.
 
С годините е носила различни имена като „Варненска пристанищна работилница”, КЗ „Георги Димитров”, „Варненска Корабостроителница” и сега „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД.
 
Корабостроителницата започва своята строителна дейност с усвояването на строежа и ремонта на малки плавателни съдове – товарни кораби с дървена конструкция. Основите на строителството на стоманени и стоманобетонни кораби в предприятието се полагат с изграждането на първия пасажерски кораб „Галата” с водоизместване 21 тона, построен през 1937 год. Следва период на бързо нарастващо строителство на различни типове средни и голямотонажни кораби.
През периода 1967-1968 г. се въвеждат в действие основните корабостроителни мощности – двете докови камери, първи корпусен цех, кейови стени и други.

През 1977 год. варненската корабостроителница добави към своя актив и ноу-хау 100,000-тонния танкер „Хан Аспарух” – флагманът на корабостроителницата.

Корабостроенето във варненската корабостроителница е поставено на научна основа благодарение на създадения Институт по корабостроене, а висококвалифицирани специалисти се създават в Техникума по корабостроене и корабоплаване, както и висши корабостроителни кадри във Варна, специализирали по-късно в чужбина.

Портфолиото на корабостроителницата започва с малки (3,000-тонни кораби за генерални товари, трампови кораби и 4,000-тонни танкери), пасажерски кораби (100 рах), както и големи плавателни съдове (38,000-тонен кораб за превоз на насипни товари, 29,990-тонен продуктовоз, 15,000-тонен сухотоварен многоцелеви кораб, 25,000-тонен кораб за насипни товари, контейнеровоз за превоз на 400 контейнера, и др.). С построените кораби корабостроителницата е завоювала солидни позиции на международния пазар – голяма част от тях са реализирани на пазарите в Полша, бившата СССР, Чехословакия, Унгария, Китай. 

До настоящия момент са построени и влезли в експлоатация над 850 кораба за 27 собственици държави и плават по целия свят под флаговете на над 22 страни.

Булярд Корабостроителна Индустрия АД годишно извърша ремонт на над 60 плавателни съдове от различен вид:
  • Товарни кораби
  • Танкери
  • Газовози
  • Сондажни кораби
  • Кораби за поддръжка на платформи
Някои от най-видните клиенти на Булярд КИ АД, са Noble Corporation, Tsakos Group и много други.

Настоящите и бъдещи планове на завода са да разрасне бизнеса с ново строителство, особено в сферата на енергийните конструкции, кранове, изграждане на корпуси за специализирани плавателни съдове като тези за поддръжка на платформи и др. В момента компанията работи по проект за изграждане на стоманени конструкции за производство на зелена енергия, който трябва да бъде завършен до края на настоящата годината.

Основната цел на Булярд КИ АД е да бъдат колкото се може по-гъвкави, заводът да разшири обхвата на предлаганите услуги и от това да си осигури все повече и повече нови пазари и надеждни клиенти.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД