История
„Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД е частно акционерно дружество, основано на 26.03.2004 год. от ВОС. От месец май 2004 год. всички активи на бившата „Варненска корабостроителница” са придобити от „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД.
През годините Дружеството е носило имената: „Кораловаг”, „Варненска пристанищна работилница”, КЗ „Георги Димитров”, „Варненска Корабостроителница” и сега – „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД.
Основите на компанията са били положени през 1907 год. Първоначалната дейност е била насочена към ремонт и строителство на малки дървени товарни плавателни съдове. Първият стоманен кораб „Галата” е построен през 1937 год. Съвременният облик на компанията започва да се оформя в периода 1955-1980 год., когато се изграждат основните производствени мощности, в момента част от активите на „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД.
През 1977 год. варненската корабостроителница добави към своя актив и ноу-хау 100,000-тонния танкер „Хан Аспарух” – флагманът на корабостроителницата.
Корабостроенето във варненската корабостроителница е поставено на научна основа благодарение на създадения Институт по корабостроене, а висококвалифицирани специалисти се създават в Техникума по корабостроене и корабоплаване, както и висши корабостроителни кадри във Варна, специализирали по-късно в чужбина.
Портфолиото на корабостроителницата започва с малки (3,000-тонни кораби за генерални товари, трампови кораби и 4,000-тонни танкери), пасажерски кораби (100 рах), както и големи плавателни съдове (38,000-тонен кораб за превоз на насипни товари, 29,990-тонен продуктовоз, 15,000-тонен сухотоварен многоцелеви кораб, 25,000-тонен кораб за насипни товари, контейнеровоз за превоз на 400 контейнера, и др.). С построените кораби корабостроителницата е завоювала солидни позиции на международния пазар – голяма част от тях са реализирани на пазарите в Полша, бившата СССР, Чехословакия, Унгария, Китай.
До настоящия момент са построени и влезли в експлоатация над 850 кораба за 27 собственици държави и плават по целия свят под флаговете на над 22 страни.
Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД годишно извърша ремонт на над 60 плавателни съдове от различен вид:
  • Товарни кораби
  • Танкери
  • Газовози
  • Сондажни кораби
  • Кораби за поддръжка на платформи
Някои от най-видните клиенти на Булярд КИ ЕАД, са Noble Corporation, Tsakos Group и много други.
Настоящите и бъдещи планове на завода са да разрасне бизнеса с ново строителство, особено в сферата на енергийните конструкции, кранове, изграждане на корпуси за специализирани плавателни съдове като тези за поддръжка на платформи и др. В момента компанията работи по проект за изграждане на стоманени конструкции за производство на зелена енергия, който трябва да бъде завършен до края на настоящата годината.
Основната цел на Булярд КИ ЕАД е да бъдат колкото се може по-гъвкави, заводът да разшири обхвата на предлаганите услуги и от това да си осигури все повече и повече нови пазари и надеждни клиенти.
 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД