Безопасни и здравословни условия на труд

Поели сме ангажимент да осигурим на нашите служители най-добри и безопасни условия на труд. За да постигне това, нашето дружество спазва всички законови разпоредби, свързани с опазване на здравето и безопасността и за да осигури такива условия се стреми да поддържа най-добрите операции, процедури и политики.
 

Ръководството на компанията е отговорно за безопасността и здравето на хората, за оборудването и влиянието, което те оказват върху околната среда. Здравето и безопаснотта на нашите служители са едни от най-важните ни цели и отговорности.

Установени са безопасни оперативни процедури, които да могат да покрият всички законоустановени изисквания и „най-добрите практики” в рамките на цялата индустрия. Ръководството поощрява служителите в заемането на про-активна позиция за поддържане на безопасна и здравословна работна среда.
 

Ние участваме активно, заедно с всички наши клиенти и други органи, в установяването и развитието на високи стандарти в индустрията. Затова се ангажираме да подкрепяме всички процедури по безопасност и обучение за поддържането на здравословна, безопасна и надеждна работа. Опазване здравето и безопасността ще бъде винаги равно по важност заедно с другите работни цели на компанията.

Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД