ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Булярд корабостроителна индустрия ЕАД е най-голямото предприятие за корабостроене и кораборемонт в България съдейки по обема на производството и размерите на корабите, които са построени или ремонтирани, използваните технологии и организацията на производството. 

ОБХВАТ НА РАБОТА
Фирмата проектира, конструира и поправя плавателни съдове до 100 000 DWT.
Над 850 кораба за корабособственици от 27 държави са построени през 110-годишната история на корабостроителницата. 

 
ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО
Танкери, Химикаловози, Контейнеровози, Bulk Carriers, Товарни кораби, Coal Carriers and Multipurpose ships

 
СОБСТВЕНОСТ
Еднолично акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно Търговския закон на България, създадено на 26.03.2004 г., след решение на Варненски съд.

Индустриален холдинг България притежава 100% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия ЕАД.

От месец май 2004 година всички активи на бившата Варненска корабостроителница са придобити от Булярд корабостроителна индустрия ЕАД.

 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД