Покана за запознаване с план за приемане и обработка на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност

14/01/2022

Уважаеми колеги, във връзка с преразглеждане и утвърждаване на „План за приемане и обработка на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ на ПСП „Булярд“,
ви каним да се запознаете с изготвения проект в офиса на Дружеството – Южна промишлена зона, бизнес сграда „Булпорт“, етаж 5.
Писмени становища и възражения, по предложения проект, могат да се изпращат до 16.45 часа, на 10.05.2022 год.


 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД