“Булярд Корабостроителна Индустрия АД“ работи при спазване на всички противоепидемични мерки.

19/03/2020

“Булярд Корабостроителна Индустрия АД“ въведе  засилени противоепидемични мерки за опазване живота и здравето на своите служители, партньори и клиенти.

      Съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.на Министъра на
здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка
свързана с ограничаване на разпространението на COVID-19, всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, трябва да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, е разписано в нея.
      В изпълнение на тези разпореждания в “Булярд Корабостроителна Индустрия АД”, което е най- голямото дружество в сферата на корабостроенето в България, са предприети мерки, с цел опазване на живота и здравето на всички работещи там.
Целта на всички мерки е недопускане разпространение на заразата сред
работещите.За целта на  входа на дружеството се извършва контрол на влизащите служители и клиенти,като се преминава през пункт за измерване на телесната температура чрез Термовизионна камера Fluke TI20.     
      Изключително сериозно внимание се отделя на дезинфекцията по цялата територия на дружеството. Тя се извършва с разтвори на основата на хлор-съдържащи препарати и спиртни разтвори.Няколкократно ежедневно се дезинфекцират дръжките на вратите в помещенията, работните помещения, специално внимание се отделя на санитарните зони.Осигурени са нужните количества течен сапун и дезинфектанти, които е задължително да ползават от работещите. Дезинфекция се извършва и по цеховете и в междуцеховите пространства.
  Какво трябва да знаем за COVID-19 и начините за заразяване ?
COVID-2019 e нов тип вирус, който не е изследван. Това означава, че тепърва учените ще трябва да установят по-подробно какви са начините на предаване, развитие и да търсят възможности за лечение и/или създаване на ваксина.
Освен това, смъртността към момента е по-висока спрямо сезонния грип, за който вече има установени правила за реакция, лечение и превенция. 
Как ни разболява COVID-19? 
Заболяването може да се разпространи от човек на човек чрез малки капчици от носа или устата, които се разпространяват, когато човек с COVID-19 кашля или издишва. Тези капчици попадат върху предмети и повърхности около човека. След това други хора се заразяват с COVID-19, като докосват тези предмети или повърхности, след което докосват очите, носа или устата си.
Хората също могат да се заразят с COVID-19, ако вдишат директно капчици от човек с COVID-19, който кашля или издишва капчици.
Към днешна дата проучванията сочат, че вирусът, който причинява COVID-19, се предава главно чрез директен контакт с дихателни капчици, а не чрез въздуха.
Симптоми, че сте заразен с COVID-2019:
 • висока температура – втрисане
 • умора
 • суха кашлица
 •  хрема, болки в гърлото (при някои пациенти)
 •  около 1 от всеки 6 души, който се разболява от COVID-19, се разболява сериозно и развива затруднено дишане.Хората с висока температура, кашлица и затруднено дишане трябва да потърсят лекарска помощ.
По-често заболяват:
 •  по-възрастни хора
 • лица с предшестващи медицински състояния (високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, белодробни заболявания, рак или диабет).
 • Застрашени са и здравните работници поради естеството на работата им.
 • Няма данни за повишена опасност за бременни жени.
Препоръчваните превантивни мерки са едни и същи като при сезонния грип:
 • Хигиена на ръцете
 • Респираторна хигиена
 • Избягване на близък контакт с болни хора
 • Избягване на докосването на очите, носа или устата
 • Самоизолация в къщи, ако си болен – кашляш, имаш температура или затруднено дишане.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД