Площ и кейови места
Обща площ: 410 дка
Обща дължина на кейовите стени 1200 м
Склад листов материал 14 400 м2
Нулева линия за подготовка на стоманените листи 5 400 м2
Листов разкрой и рязане 2 700 м2
Цех бластиране и боядисване 400 м2
Тръбарен цех 4 100 м2
Тръбозаготвителен цех 1 400 м2
Машиностроителен цех 11 300 м2
Електромонтажен цех 1 100 м2
Складови помещения – обща закрита площ 16 000 м2
ОСНОВНИ ЦЕХОВЕ:
Панелна линия за плоски и обемни секции 9 700 м2
Изграждане на големи секции 10 800 м2
Изграждане на обемни секции на открита площ 10 000 м2
Монтажен цех 3 500 м2
ПРЕДСТАПЕЛ:  
Открита площ пред голяма докова камера 10 000 м2
Открита площ пред малка докова камера 5 000 м2
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД