Кейови места

„Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД разполага с шест кейови места, за извършване на ремонти, оборудвани с изводи за сладка вода, солена вода, въздух , и ел. енергия с напрежение 220V и 380V и мощност 60kW.
 

  

Кей № Дължина, в m Дълбочина, в m Кранове
0 135 5.10 5t – 1 брой
1 135 5.10 5t – 1 брой
15t/8t – 1 брой
2 187 5.30 5t – 1 брой
15t/8t – 1 брой
3 187 4.30 5t – 2 броя
15t/8t – 1 брой
4 84 5.00 80t – 1 брой
5 60 5.70 80t – 2 броя
6 210 4.50 10t – 1 брой
15t/8t – 1 брой
7 210 4.70 10t – 1 брой
15t/8t – 1 брой
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД