Докови камери

Голяма докова камера

 
 
Размери /м/
Максимални размери на 
плавателния съд /м/
Дължина Ширина Дълбочина ДВТ Дължина Ширина Газене
240.00 40.00 7.00 80 000 230.00 38.00 5.5
Обслужващи кранове
1 портален кран х 800 т
4 крана х 80 т
Максимален размер на блоковете пред голямата докова камера
Дължина /м/ Ширина /м/ Максимално тегло /т/
16 32 750
 

Малка докова камера
 
 
Размери /м/
Максимални размери на 
плавателния съд /м/
Дължина Ширина Дълбочина ДВТ Дължина Ширина Газене
190.00 28.00 6.00 25 000 180.00 26.20 4.5
Обслужващи кранове
1 портален кран х 500 т
4 крана х 80 т
Максимален размер на блоковете пред малката докова камера
Дължина /м/ Ширина /м/ Максимално тегло /т/
16 24 450
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД