Докови камери
„Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД разполага с две сухи докови камери, оборудвани с изводи за сладка вода, солена вода, въздух , и ел. енергия с напрежение 220V и 380V и мощност 60kW.


 
Докова камера Кранове Дълбочина
Малка докова камера
190m x 28m
80t – 4 броя
500t – 1 брой
4.5 m
Голяма докова камера
237m x 40m
80t – 4 броя
800t – 1 брой
5.5 m
 
 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД