Човешки ресурси
Едни от най-важните активи за “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД са човешките ресурси.
В дружеството работят около 300 служители, както и около 400 работници чрез подизпълнители на територията на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД. 
 
В завода на контрагенти са предоставени следните дейности:
 - Изработка на надстройка
 - Електро обзавеждане
 - Скеле
 - Бластиране и боядисване
 - Тенекеджийски дейности
 - Насищане на надстройката
 - Изработка на мебели, юнити
 - Доктакелажна дейност
 - Корпусно – шлосерска дейност
 - Изработка на стоманени конструкции
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД