Управление
“Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е частно акционерно дружество регистрирано и съществуващо съгласно Търговски Закон на Република България, основано на 26.03.2004 г. след решение на Варненския съд.

Компанията се управлява от Съвет на директорите, в състав:

Пламен Добрев Димитров
Сашо Миланов Добрев
Пламен Димитров
Председател на Съвета на Директорите

 
Завършил Математическата Гимназия във Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, със специалност „Корабоводене“, както и „Право“ в ТУ Варна. Началото на професионалния си път започва като помощник капитан на различни кораби в Параходство „БМФ“ и „Зодиак Шипинг“. В сферата на шипинга е от 20 години, преминавайки през различни позиции в менажирането на кораби, като последните 10 от тях на ръководни позиции. От 2008 до 2011 е в Параходство „БМФ“ като флийт мениджър. От Януари 2012 е част от екипа на „Индустриален Холдинг България“. В началото като Заместник Директор експлоатация на „ИХБ Шипинг Ко“ ЕАД, а от 2014 и към момента е Изпълнителен Директор. 
През декември 2017, е избран за Председател на Съвета на Директорите на "Булярд корабостроителна индустрия" АД.
Владее английски и руски език.
 

 

Сашо Добрев

Изпълнителен Директор

 

Сашо Добрев е завършил математическа гимназия, гр. Варна през 1980, след което продължава с висшето си образование във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ със специалност „Корабни машини и механизми“, където завършва през 1985 година. От 1985 до 2008 година натрупва плавателен стаж по кораби на БМФ, "АЛФА ТРАНСПОРТ" и СО“ МАТ“, след което започва работа като Суперинтендант в БМФ и работи там до 2012. Г-н Добрев е част от екипа на "Индустриален холдинг България" от 2012 година, започвайки работа като Суперинтендант в "ИХБ Шипинг". Още на следващата година е повишен в Технически директор на фирмата и изпълнява тази длъжност до началото на 2018-та, след като поема поста на Изпълниетелен Диркетор на "Булярд корабостроителна индустрия" АД.
 


 
 


Ръководен екип

 
Алеко Ангелов
Технически директор

 
 

 
Алеко Ангелов е инженер Корабни енергетични машини и механизми, завършил е ТУ, Варна. Натрупал е значителен опит в бившата Варненска корабостроителница като е заемал различни ключови и ръководни позиции в йерархията на корабостроителницата, включително и Технически директор. Работил е и в чужбина като технически ръководител. В момента г-н Ангелов ръководи Технически отдел.
Ползва руски и английски език.Радослав Костадинов
Началник Направление "Кораборемонт"

Радослав Костадинов е завършил Технически университет - гр. Варна, със специалност "Корабостроене и морска техника". Към момента се намира в края на обучението си във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров", за придобиване на магистърска степен със специалност "Корабни машини и механизми".
Започва работата си в корабостроителницата като ръководител отдел "Тотално качество", след което е назначен за началник на Корпусния цех. В момента е ръководител на отдел "Кораборемонт".
Владее английски и руски език.
Свилен Тодоров
Мениджър проекти


Завършил Технически университет - гр. Варна, с придобита магистърска степен по инженерна специалност "Корабостроене и морска техника". Започва работа в корабостроителницата в отдел ОТК, в последствие става заместник ръководител на отдела. Известно време работи в "РМС България" като технически инспектор, след което се връща в "Булярд корабостроителна индустрия" АД като мениджър проекти. Отговаря за настоящи проекти в новото строителство.
Владее английски и немски, използва руски език. 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Уеб дизайн и изработка на сайт Интерсофт ООД