Управление
“Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е частно акционерно дружество регистрирано и съществуващо съгласно Търговски Закон на Република България, основано на 26.03.2004 г. след решение на Варненския съд.

Компанията се управлява от Съвет на директорите, в състав:

Пламен Добрев Димитров
Данаил Стефчев Славов
Стефан Михайлов СтояновПламен Димитров
Председател на Съвета на Директорите

 
Завършил Математическата Гимназия във Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, със специалност „Корабоводене“, както и „Право“ в ТУ Варна. Началото на професионалния си път започва като помощник капитан на различни кораби в Параходство „БМФ“ и „Зодиак Шипинг“. В сферата на шипинга е от 20 години, преминавайки през различни позиции в менажирането на кораби, като последните 10 от тях на ръководни позиции. От 2008 до 2011 е в Параходство „БМФ“ като флийт мениджър. От Януари 2012 е част от екипа на „Индустриален Холдинг България“. В началото като Заместник Директор експлоатация на „ИХБ Шипинг Ко“ ЕАД, а от 2014 и към момента е Изпълнителен Директор. 
През декември 2017, е избран за Председател на Съвета на Директорите на "Булярд корабостроителна индустрия" АД.
Владее английски и руски език.
 

 

Данаил Славов

Изпълнителен Директор

 

Данаил Славов е завършил Технически университет гр. Варна  специалност "Технология и управление на транспорта". Притежава магистърска степен със специалност "Експлоатация на пристанищата и флота". Работил е в "Пристанище Варна“ ЕАД и „Поддържане чистотата на морските води“ АД.

Г-н Славов е част от екипа на групата на „Индустриален холдинг България“ АД от ноември 2012 г. след придобит контрол върху „Булпорт логистика“ АД Варна, чийто изпълнителен директор е от 2008 г. и към момента. От октомври 2013 г. е член на УС на „Булярд корабостроителна индустрия“ АД, а след организационна промяна от януари 2014 г. - член на Съвета на Директорите на корабостроителницата.

Владее aнглийски и руски език.


 Стефан Стоянов
Директор производство
 
Стефан Стоянов е завършил ТУ-Варна специалност „Корабостроене и морска техника“. Към момента е кандидат за докторска степен в направление „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“ с тема „Ремонтопригодност на корабите“.
Началото на професионалното си развитие поставя в най-голямото кораборемонтно предприятие в България, преминавайки обучение през всички цехове и направления. Натрупал е значителен трудов опит в корабостроенето благодарение на възможността да ръководи всички участъци от етапите за строежа на корпуса на кораба – разкрой, изработка звена, изработка секции, сборка на секции, сборка на блокове. Има и няколко годишна практика в изработката и ремонта на тръбопроводи както за корабостроенето така и за промишлената индустрия.
Владее английски и руски език.
 
 


Ръководен екип

 
Алеко Ангелов
Технически директор

 
 

 
Алеко Ангелов е инженер Корабни енергетични машини и механизми, завършил е ТУ, Варна. Натрупал е значителен опит в бившата Варненска корабостроителница като е заемал различни ключови и ръководни позиции в йерархията на корабостроителницата, включително и Технически директор. Работил е и в чужбина като технически ръководител. В момента г-н Ангелов ръководи Технически отдел.
Ползва руски и английски език.


Радослав Костадинов
Експерт кораборемонт


Радослав Костадинов е завършил Технически университет - гр. Варна, със специалност "Корабостроене и морска техника". Към момента се намира в края на обучението си във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров", за придобиване на магистърска степен със специалност "Корабни машини и механизми".
Започва работата си в корабостроителницата като ръководител отдел "Тотално качество", след което е назначен за началник на Корпусния цех. В момента е ръководител на отдел "Кораборемонт".
Владее английски и руски език.
Свилен Тодоров
Мениджър проекти


Завършил Технически университет - гр. Варна, с придобита магистърска степен по инженерна специалност "Корабостроене и морска техника". Започва работа в корабостроителницата в отдел ОТК, в последствие става заместник ръководител на отдела. Известно време работи в "РМС България" като технически инсепктор, след което се връща в "Булярд корабостроителна индустрия" АД като мениджър проекти. Отговаря за настоящи проекти в новото строителство.
Владее английски и немски, използва руски език.Структура на Управление
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Уеб дизайн и изработка на сайт Интерсофт ООД