Сертификати

 


 
 • WELDING WORKSHOP APPROVAL SERTIFICATE от DNV-GL 
 • AQAP 2120 - Корабостроене, кораборемонт и преустройство на кораби с търговско и специално презназначение с DWT до 100 000t. Производство, монтаж, ремонт и безразрушаващ контрол на тръбопроводи, метални и корабни корпусни конструкции. Ремонт и монтаж на корабни машини и системи с общо и специално предназначение.
 • RMRS Approval за ново строителство
 • RMRS Approval за NDT лаборатория
 • BRS Approval – Извършва неразрушаващ контрол на заваръчни шевове,материали,корпусни конструкции и плаващи съоръжения.
 • BRS Certificate Repair – Ремонт на корпусни конструкции и механизми на кораби и плаващи съоръжения
 • BRS Certificate Welding – Извършва заваръчни работи  на кораби и плаващи съоръжения.
  

 

Булярд корабостроителна индустрия АД

притежава следните квалификации: 

 
 • Одобрени заваръчни процедури за заваряване на стомани кат. А32 ÷ ЕH36 и дебелина на материала от 3 ÷ 60 mm;
 • Сертифицирани заварчици за различни методи на заваряване (111, 121, 135, 136, 141), във всички позиции на заваряване;
 • Неразрушаващ контрол (ултразвукова, магнитна и капилярна дефектоскопия) на заварени шевове, корпусни конструкции и материали;
 • Огъване на ламарини в две направления, съобразно заден профил и дебелина от 7 до ÷ 40 mm;
 • Огъване на “HP”; “L”; “T” профили;
 • Пасивиране на листи ламарина с max широчина 3 m.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД