Корабно проектиране

Основна дейност на проектантския екип на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД е разработването на работна документация по всички специалности на базата на технически проект, предоставен от външни клиенти. В дейността си по проектиране конструктивният отдел на Булярд КИ АД използва специализиран технически софтуер - CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacture) системи, утвърдени в сферата на корабостроенето. За разработването на работните проекти на строящите се в момента кораби, включително и по проекта Future'56 от типа Supramax се използва TRIBON - съвременна 3D система за проектиране, осигуряваща висока степен на автоматизация на проектантската дейност и пълна информация за конкретните производствени процеси.

Алтернатива на TRIBON е софтуерът NUPAS, който е използван за отделни проекти в периода 2007-2009 г.

 

Други основни дейности на проектантския екип:

  • постоянен авторски и оперативен контрол на корабите в строеж;
  • актуализиране и осъвременяване на съществуващите проекти в съответствие с измененията на пазара и на конвенционалните изисквания;
  • съставяне на отчетна документация на завършените кораби;
  • разработване на оферти и работна документация по външни запитвания за всякакъв вид метални конструкции;
  • експертна оценка на полагащия се обем ремонтни дейности на кораби в ремонт;
  • изработване на работен проект за осъществяване на модификации на кораби в експлоатация по запитване от клиент.
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД