Булярд Корабостроителна Индустрия АД
Прочети повече
“Булярд КИ АД“ работи при спазване на всички противоепидемични мерки.
 
Съобщение за корабите, планиращи кораборемонт в Булярд

  Интегрирани производствени мощности и човешки ресурси
Гъвкавост и изготвяне на оптимален график
Пълна мощност в отговор на очакванията на Клиента
Повишено внимание при всяка маневра
УСЛУГИ
По настоящем, основните дейности в Булярд корабостроителна индустрия АД са кораборемонт, корабостроене и изграждане на стоманени конструкции. Тези дейности вървят ръка за ръка и поради тази причина, корабостроителницата работи за разширяване във всички посоки
Прочети повече
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Булярд корабостроителна индустрия АД е най - голямото предприятие за корабостроене и кораборемонт в България съдейки по обема на производството и размерите на корабите, които са построени или ремонтирани, използваните технологии и организацията на производството.
Прочети повече

Кораборемонтът е втората основна дейност на „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД. Производствените мощности позволяват да се извършват текущи и класови ремонти.


Прочети повече
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД