ГОЛЯМА докова камера
 
Размери /м/
Максимални размери на 
плавателния съд /м/
Дължина Ширина Дълбочина ДВТ Дължина Ширина Газене
240.00 40.00 7.00 80 000 230.00 38.00 5.5
Обслужващи кранове
1 портален кран х 800 т
4 крана х 80 т
Максимален размер на блоковете пред голямата докова камера
Дължина /м/ Ширина /м/ Максимално тегло /т/
16 32 750


 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД