Работа при нас
Едни от най-важните активи за “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД са човешките ресурси.
В дружеството работят около 200 служители, както и около 300 работници чрез подизпълнители на територията на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД. 
 
В завода на контрагенти са предоставени следните дейности:

 - Изработка на надстройка
 - Електро обзавеждане
 - Скеле
 - Бластиране и боядисване
 - Тенекеджийски дейности
 - Насищане на надстройката
 - Изработка на мебели, юнити
 - Доктакелажна дейност
 - Корпусно – шлосерска дейност
 - Изработка на стоманени конструкции

 
Информация за всички обявени свободни позиции в "Булярд Корабостроителна Индустрия” АД, може да намерите в https://www.jobs.bg/company/21485
 
Copyright © Bulyard Shipbuilding Industry AD
Изработка на сайт Интерсофт ООД